auto opravy
přihlášení registrace můj účet info
obecné informace databáze oprav poradna
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EGR ( AGR ) ventil

EGR ventil je použit u motorů se zpětným odvodem spalin. Část výfukových plynů putuje potrubím do sání a je znovu spálena, tím se dosahuje lepších emisí. Množství spalin reguluje EGR ventil. Na f...

Poloosa

Poloosa je hřídel převádějící otáčivý pohyb z rozvodovky, častěji z diferenciálu převodovky, přímo na náboj kola. V různé podobě je poloosa součástí každého vozu, na hnací nápravě jsou vždy dvě hřídel...

Spojka

Spojka musí plně přenášet točivý moment z motoru do převodovky a zároveň umožnit krátkodobé přerušení točivého momentu. Přerušení točivého momentu je podstatné pro řazení rychlostních stupňů a plynulý...

Imobilizér

Imobilizér je elektronické zařízení, které slouží k zabezpečení vozidla proti krádeži. Funkci imobilizéru mají často i univerzální autoalarmy, které se vřadí do některého důležitého vodiče (např. vodi...

Kapacita

Kapacita je schopnost látek jímat na svém povrchu elektrické náboje. Elektronické součásti s kapacitou se nazývají kondenzátory. Značka: C Jednotka: F (Farad) Obrázek 1. - kondenzátor (kapacit...

Jízdní odpory

Jízdní odpory jsou všechny odpory, které působí proti jedoucímu vozidlu a spotřebovávají část energie motoru. 1.Odpor vzduchu Vzniká rozrážením a obtékáním vzduchu kolem vozidla. 2.Odpor vale...

Viskozita motorového oleje

Viskozita je míra vnitřního tření kapaliny, to je odpor jímž olej působí proti silám, které se snaží posunout jeho nejmenší části. Rychlejší vrstva (např. třecí části ložiska) se snaží zrychlovat poma...

Akumulátory , údržba , nabíjení

Akumulátor (autobaterie) slouží ve voze jako zdroj elektrického proudu, bez kterého se žádný automobil neobejde. Akumulátor je po nastartování vozu dobíjen nejčastěji alternátorem (starší vozy dynamem...

Diagnostika vozidel

Diagnostika je zjišťování skutečného technického stavu vozidla nebo jeho části. Do diagnostiky spadá nejen zjišťování stavu paměti závad ve voze pomocí externího diagnostického přístroje, ale jde o ve...

Prognostika

Na základě diagnostiky provedené na voze vzniká předpoklad životnosti vozidla, nákladů na opravy a další provoz. Po prognóze můžeme zvážit rentabilitu případné opravy a další nakládání s vozem (prodej...

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný tok elektronů z místa přebytku do místa nedostatku. Proud může být stejnosměrný nebo střídavý. Značka: I Jednotka: A (Ampér) Základní vzorec: I=U(napětí):R(od...

Elektrické napětí

Elektrické napětí je potenciální rozdíl 2 konců vodičů, kterými protéká elektrický proud. Značka: U Jednotka : V (Volt) Základní vzorec: U= R(odpor).I(napětí) ...

Elektrický odpor

Elektrický odpor je schopnost vodiče klást odpor průchodu elektronů. Značka: R Jednotka: Ω Ohm) Základní vzorec: R=U(napětí): I(proud)...
Předchozí 1 2 3 4 5 6
podrobné vyhledávání

rss
© všechna práva vyhrazena provozovatel

www.autokap.cz www.autozarovky.com www.multimetry.net www.naradi-stroje-technika.cz www.menicenapeti.net www.ledzarovky.net www.naradi-telwin.net